Actueel

Op deze pagina vindt u actueel nieuws, publicaties en downloads van Normec FLC.

Laatste nieuws


Minimumloon

Gepubliceerd op: 04-01-2018

Vanaf komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. 3 veranderingen gelden vanaf 1 januari. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand.

Lees verder

Tussentijdse wijzigingen Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd

Gepubliceerd op: 24-11-2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017 zijn de tussentijdse wijzigingen voor de Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd. De NBBU is met de LBV overeengekomen om een drietal tussentijdse wijzigingen op te nemen in de NBBU-cao waarvan er twee ingaan per 1-1-2018.

Lees verder


Laatste publicaties


SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 april 2017

Gepubliceerd op: 03-04-2017

Hieronder een overzicht van de wijzigingen. Per aanpassings- en interpretatierapport staat aangegeven waar de aanpassing over gaat. Voor het volledige aanpassingsrapport wordt verwezen naar het Handboek Normen versie 17.01, te vinden onder downloads op de website van SNA.

Lees verder

Wijzigingen SNA-schema per 1 oktober 2016

Gepubliceerd op: 29-09-2016

SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 oktober 2016. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen. Het Handboek Normen versie 16.03 is gepubliceerd op de website van SNA en te vinden onder downloads. Vervallen handbook Normen zijn eveneens te vinden op de website van de SNA. Wijzigingen per 1 oktober 2016:

Lees verder