Actueel

Nieuws


De kwestie Deliveroo: tóch een arbeidsovereenkomst en ook de cao toepassen!

Gepubliceerd op: 17-01-2019

In de nieuwsbrief van augustus 2018 informeerden we over een uitspraak van de rechter met betrekking tot de zaak tegen Deliveroo die, na o.a. een crowdfundactie, door een 19-jarige fietskoerier werd aangespannen. De maaltijdbezorger Deliveroo heeft de zaak toen gewonnen en de rechter oordeelde dat er geen sprake was van een dienstverband. Deze week (op 15 januari 2019) heeft de rechter wederom uitspraak gedaan in een tweetal zaken die door de FNV tegen Deliveroo zijn aangespannen, dit keer kwam Deliveroo er minder goed vanaf. De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een dienstverband (arbeidsovereenkomst) en dat Deliveroo ook valt onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer. Waarom de rechter nu tot deze conclusies kwam en wat je er van kunt leren leggen we uit in dit artikel.

Lees verder

NORMWIJZIGING SNA KEURMERK: INZICHTELIJK MAKEN VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Per 1 januari is normelement 4.1 Deel A: Eisen aan de identificatie van de onderneming gewijzigd. Zo moet de onderneming inzichtelijk maken wat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn en moet dit ook blijken uit de financiële administratie.

Lees verder

PAYROLLING OM TE CONCURREREN OP ARBEIDSVOORWAARDEN? WETSVOORSTEL ARBEIDSMARKT IN BALANS

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Het doel van het Wetsvoorstel in Balans is onder andere: gelijk loon voor gelijk werk. Dit is ook in lijn met het akkoord wat eerder door de Europese Unie is gesloten, waarin is afgesproken dat vanaf 2021 ook hetzelfde loon betaald moet worden als Europese werknemers tijdelijk in een ander EU-land werken. De regering is echter van mening dat payrollconstructies worden gebruikt (of misbruikt) om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom worden hiervoor in het wetsvoorstel maatregelen getroffen, die gevolgen kunnen hebben voor veel payrollondernemingen.

Lees verder

SNF: KEURING VAN BRANDBLUSSERS DOOR EEN REOB-ERKEND BEDRIJF

SNF: KEURING VAN BRANDBLUSSERS DOOR EEN REOB-ERKEND BEDRIJF

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Sinds vorig jaar geldt dat de keuring van brandblussers moet worden uitgevoerd door een REOB-erkend bedrijf. In de praktijk komen onze SNF inspecteurs regelmatig tegen dat ondernemingen hier niet aan voldoen. Hoe zit dit precies?

Lees verder

WIJZIGING SNA-NORM UITBESTEDEN VAN WERK OF OPDRACHT VERSTREKKEN AAN EEN ZZP-ER

WIJZIGING SNA-NORM UITBESTEDEN VAN WERK OF OPDRACHT VERSTREKKEN AAN EEN ZZP-ER

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben vermeld is per 1 januari jl. normpunt 4.2.5.3 veranderd. Een belangrijke aanpassing is dat wanneer wordt gewerkt met ZZP-ers dit alleen mag conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst.

Lees verder

SAVE THE DATE: FAIR LABOUR EVENT 6 JUNI A.S.!

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Na het grote succes van onze klantendag die in het teken stond van het werken met arbeidsmigranten en het SNF Keurmerk komt er nu ook een klantendag voor alles wat te maken heeft met Fair Labour. Het Fair Labour Event is hét ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de wereld van het tewerkstellen van arbeidskrachten! In totaal worden er 5 interessante workshops aangeboden. Of je nu uitzendbureau, intermediair, contractor of (misschien zelfs) inlener bent, de dag is voor iedereen interessant en er zijn genoeg mogelijkheden om te netwerken!

Lees verder

DERDE MONITOR WAS

Gepubliceerd op: 16-01-2019

De Was beoogt een bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en het waarborgen van een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, cao, of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst. In deze monitor zijn de ervaringen met de Was van het afgelopen jaar samengevat.

Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens: bijna 10.000 klachten in half jaar tijd!

Gepubliceerd op: 18-12-2018

Sinds de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei van dit jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 10.000 klachten ontvangen. Dit meldde de Autoriteit Persoonsgegevens vorige week op haar website.

Lees verder

Brochure Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)

Gepubliceerd op: 18-12-2018

Ministerie SZW heeft een brochure opgesteld voor arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken. De brochure is ook beschikbaar in andere Europese talen.

Lees verder

GEZAGSCRITERIUM ZZP VERDUIDELIJKT IN HANDBOEK LOONHEFFINGEN PER 1 JANUARI 2019

GEZAGSCRITERIUM ZZP VERDUIDELIJKT IN HANDBOEK LOONHEFFINGEN PER 1 JANUARI 2019

Gepubliceerd op: 03-12-2018

De vraag of een ZZP-er onder gezag werkt is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Zeker omdat er in de rechtspraak is bepaald dat dit afhankelijk is van “alle feiten en omstandigheden van het individuele geval die in onderling verband met elkaar moeten worden afgewogen”. Dit noemen we ook wel de ‘holistische benadering’. Ook is het eigenlijk niet mogelijk om zoiets vooraf te beoordelen omdat vaak achteraf pas duidelijk is hoe de arbeidsrelatie feitelijk wordt ingevuld. Toch is het wel nodig om vooraf wat duidelijkheid te hebben, omdat vooraf wél moet worden bepaald of er wel of geen loonheffing moet worden ingehouden en afgedragen. Woensdag 26 november hebben Koolmees (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Snel (Staatssecretaris van Financiën) in een Kamerbrief laten weten dat de verduidelijking van het begrip gezag versneld wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Het Handboek Loonheffingen wordt hierop aangepast. Wat staat daar in?

Lees verder