Actueel

Nieuws


CAO voor Uitzendkrachten en CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche algemeen verbindend verklaard

Gepubliceerd op: 18-04-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten én de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 18 april 2018 algemeen verbindend verklaard. De besluiten gelden tot en met 31 mei 2019. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de ABU-CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven en een percentage van de loonsom aan SFU moeten afdragen.

Lees verder

Verwerken van persoonsgegevens

Gepubliceerd op: 30-03-2018

SNA verwerkt gegevens van ondernemingen die zich aanmelden voor en zijn opgenomen in het SNA-register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Omdat SNA veel waarde hecht aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens, vindt u onder Reglementen en documenten een notitie met een korte toelichting hoe SNA de privacywetgeving heeft ingeregeld.

Lees verder

Persbericht: VRO Certification sluit aan bij Normec Group

Gepubliceerd op: 28-03-2018

VRO Certification heeft zich recentelijk aangesloten bij de Normec Group, waar Normec Fair Labour Certification deel van uitmaakt. VRO Certification zal uiteindelijk samengaan met Normec Fair Labour Certification (voorheen Crop Certificering) en daarmee zijn positie van marktleider versterken ten aanzien van het uitvoeren van diverse inspecties en audits op het gebied van fair labour.

Lees verder

Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2018

Gepubliceerd op: 23-03-2018

SNA voert wijzigingen door in de norm waarop de ondernemingen worden gecontroleerd. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2018.

Lees verder

'Handboek Loonheffingen 2018' gepubliceerd

Gepubliceerd op: 09-03-2018

Het 'Handboek Loonheffingen 2018' is beschikbaar. U kunt de actuele informatie over 2018 online raadplegen. De pdf van het handboek 2018 volgt nog.

Lees verder

Accreditatie SNF keurmerk behaald!!

Accreditatie SNF keurmerk behaald!!

Gepubliceerd op: 06-03-2018

Vandaag ontvingen wij een taart van de Stichting Normering Flexwonen ter ere van het behalen de accreditatie t.b.v. het SNF keurmerk!

Lees verder

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Gepubliceerd op: 09-02-2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

Lees verder

Algemene informatie AVG

Gepubliceerd op: 15-01-2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Lees verder

Minimumloon

Gepubliceerd op: 04-01-2018

Vanaf komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. 3 veranderingen gelden vanaf 1 januari. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand.

Lees verder

Tussentijdse wijzigingen Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd

Gepubliceerd op: 24-11-2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017 zijn de tussentijdse wijzigingen voor de Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd. De NBBU is met de LBV overeengekomen om een drietal tussentijdse wijzigingen op te nemen in de NBBU-cao waarvan er twee ingaan per 1-1-2018.

Lees verder