Actueel

Nieuws


VRO / Normec FLC Klantendag: de arbeidsmigrant centraal & Keurmerk SNF-dag

Gepubliceerd op: 30-08-2018

Op donderdag 27 september organiseert VRO Certification samen de collega's van Normec FLC een klantendag die in het teken staat van het werken met arbeidsmigranten en het SNF Keurmerk. De Klantendag is hét ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de wereld van het huisvesten van arbeidsmigranten! Of je nu uitzendbureau, huisvestingslocatie, bouwbedrijf of inlener bent, de dag is voor iedereen interessant en er zijn genoeg mogelijkheden om te netwerken!

Lees verder

Een aantal veranderingen loonheffingen 2019 is bekend gemaakt!

Gepubliceerd op: 02-08-2018

Half juli heeft de Belastingdienst de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de wijzigingen voor 2019 die op dit moment bekend zijn. Overige wijzigingen worden meestal pas eind van het jaar bekend gemaakt.

Lees verder

Hoe ver ben je met het invoeren van de AVG?

Hoe ver ben je met het invoeren van de AVG?

Gepubliceerd op: 01-08-2018

Op 29 juni kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met het nieuwsbericht dat zij al 600 klachten heeft ontvangen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het grootste deel van de klachten gaat over het niet verwijderd krijgen van persoonsgegevens en het niet mogen inzien van de eigen persoonsgegevens. Ook zijn er klachten over ongewenste verstrekkingen aan derden. Hou jij je aan de AVG?

Lees verder

Waarom Deliveroo in het gelijk gesteld werd, maar dit geen garantie is voor anderen

Waarom Deliveroo in het gelijk gesteld werd, maar dit geen garantie is voor anderen

Gepubliceerd op: 01-08-2018

De kwestie Deliveroo, even je geheugen opfrissen…. Een maaltijdbezorger spande in januari van dit jaar een zaak aan tegen Deliveroo. Hij was van mening dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst, in plaats van een ZZP-constructie. In de media verschenen veel berichten: ‘Verplicht door als zzp'er? Deze 19-jarige fietskoerier sleept Deliveroo voor de rechter’, kopte de Volkskrant. En ‘Deliveroo-bezorger mag straks onverzekerd van fiets donderen’, stond er op daskapital.nl. De rechtbank heeft recent Deliveroo in het gelijk gesteld en bepaald dat er geen sprake is van een dienstverband. Waarom de rechter tot die conclusie kwam en wat je er van kunt leren, dat leggen we uit in dit artikel.

Lees verder

Noteer in je agenda: SNF-dag 27 september met Rob Geus!

Gepubliceerd op: 01-08-2018

Op donderdag 27 september vindt de SNF-dag plaats: hét ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de wereld van het huisvesten van arbeidsmigranten! Of je nu uitzendbureau, huisvestingslocatie, bouwbedrijf of inlener bent, de dag is voor iedereen interessant en er zijn genoeg mogelijkheden om te netwerken! De SNF-dag wordt georganiseerd door VRO Certification en Normec Fair Labour Certification (FLC).

Lees verder

Verschil tussen onderaanneming en inlening is voor velen ingewikkeld

Gepubliceerd op: 30-05-2018

Wij komen regelmatig klanten tegen die geen onderscheid maken tussen onderaanneming en inleen, zij scharen beide ‘leveranciers’ onder de afdeling ‘inkoop’. Vooral de ‘onderaannemingsovereenkomst op basis van regie’ blijkt achteraf gezien vaak toch een inleenconstructie te zijn geweest. Wat is het verschil en waarom is dit verschil zo belangrijk?

Lees verder

Factsheet normale arbeidsduur en wml dd mei 2018

Gepubliceerd op: 24-05-2018

Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent geen minimumloon per uur, maar wel een minimumloon per week. Om te bepalen of een onderneming minimaal conform de Wml betaalt, wordt de geldende normale arbeidsduur (per week) in de van toepassing zijnde cao als uitgangspunt genomen voor het berekenen van het minimumloon per week naar een minimum loon per uur. Vervolgens wordt het berekende minimum loon per uur getoetst aan het betaalde bruto uurloon.

Lees verder

Afspraken over normen huisvesting van kracht

Gepubliceerd op: 16-05-2018

LTO Nederland heeft samen met LTO Glaskracht Nederland, Plantum en de vakbonden een akkoord bereikt met het ministerie van Sociale Zaken over een nieuwe set normen voor huisvesting van medewerkers. De nieuwe afspraak is sinds 15 mei van kracht.

Lees verder

CAO voor Uitzendkrachten en CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche algemeen verbindend verklaard

Gepubliceerd op: 18-04-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten én de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 18 april 2018 algemeen verbindend verklaard. De besluiten gelden tot en met 31 mei 2019. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de ABU-CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven en een percentage van de loonsom aan SFU moeten afdragen.

Lees verder

Verwerken van persoonsgegevens

Gepubliceerd op: 30-03-2018

SNA verwerkt gegevens van ondernemingen die zich aanmelden voor en zijn opgenomen in het SNA-register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Omdat SNA veel waarde hecht aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens, vindt u onder Reglementen en documenten een notitie met een korte toelichting hoe SNA de privacywetgeving heeft ingeregeld.

Lees verder