Actueel

Nieuws


Minimumloon

Gepubliceerd op: 04-01-2018

Vanaf komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. 3 veranderingen gelden vanaf 1 januari. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand.

Lees verder

Tussentijdse wijzigingen Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd

Gepubliceerd op: 24-11-2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017 zijn de tussentijdse wijzigingen voor de Cao voor Uitzendkrachten goedgekeurd. De NBBU is met de LBV overeengekomen om een drietal tussentijdse wijzigingen op te nemen in de NBBU-cao waarvan er twee ingaan per 1-1-2018.

Lees verder

Factsheet stukloon voor werkgevers

Gepubliceerd op: 03-11-2017

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden.

Lees verder

Wijziging Wet minimumloon inzake meerwerk

Gepubliceerd op: 23-10-2017

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt per 1 januari 2018. Dit betreft het onderwerp meerwerk (overuren). Reden voor de wetswijziging is het feit dat de WML op dit moment geen expliciete grondslag bevat voor de betaling van meeruren. Inspectie SZW kan daarom alleen handhavend optreden als het gaat om de gewerkte uren tot de normale arbeidsduur (NAD).

Lees verder

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Gepubliceerd op: 19-10-2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.

Lees verder

Factsheet minimumloon voor opdrachtnemers

Gepubliceerd op: 18-10-2017

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon voor mensen die werken op basis van een overeenkomst tegen beloning, ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben.

Lees verder

Factsheet minimumloon voor opdrachtgevers

Gepubliceerd op: 18-10-2017

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning.

Lees verder

Factsheet meerwerk voor werkgevers

Gepubliceerd op: 17-10-2017

Als werkgever moet u uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. In deze factsheet leest u welke veranderingen de wijzigingen van het minimumloon per 1 januari 2018 voor het meerwerk met zich mee zal brengen.

Lees verder

Factsheet veranderingen minimumloon voor werknemers

Gepubliceerd op: 17-10-2017

Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. Deze factsheet geeft een overzicht van de veranderingen voor werknemers.

Lees verder

Factsheet minimumjeugdloon voor werkgevers

Gepubliceerd op: 17-10-2017

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. In deze factsheet leest u welke veranderingen van het minimumjeugdloon plaats zullen vinden en hoe werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor de hogere loonkosten die de stijging van het minimumjeugdloon met zich mee kan brengen.

Lees verder