Actueel

Nieuws


Save the date: Fair Labour Event d.d. 11 juni a.s.!

Save the date: Fair Labour Event d.d. 11 juni a.s.!

Gepubliceerd op: 20-02-2019

Op dinsdag 11 juni a.s. vindt het eerste Normec Fair Labour Event plaats: hét ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de wereld van inleen en uitleen, (onder)aanneming, ZZP, contracting, arbeidsmigranten en payrolling. Of je nu werkt bij een uitzendbureau, bouwbedrijf of inlener, de dag is voor iedereen interessant en er zijn voldoende mogelijkheden om te netwerken! Het Fair Labour Event wordt georganiseerd door Normec VRO B.V. en Normec Fair Labour Certification (FLC) B.V. Hierbij willen wij je graag uitnodigen om alvast de datum in je agenda te zetten.

Lees verder

Duidelijkheid over toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

Gepubliceerd op: 18-02-2019

Vorig jaar heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald dat een onderneming die huisvesting voor arbeidsmigranten verhuurd aan uitzendbureaus (voor huisvesting tewerkgestelde arbeidsmigranten) toeristenbelasting moet betalen. De onderneming doet ook het beheer van het complex. De onderneming heeft hier tegen beroep in cassatie aangetekend. In december deed de Hoge Raad uitspraak.

Lees verder

Nieuw onderdeel bij inspectie ABU en NBBU: gelijkheidsbeginsel / anti-discriminatiebeginsel

Gepubliceerd op: 18-02-2019

Vorig jaar hebben zowel de ABU als de NBBU maatregelen genomen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Discriminatie komt nog steeds veel voor in het sollicitatietraject. Ook kunnen opdrachtgevers discriminatoire eisen stellen. Zowel de ABU als de NBBU zijn van mening dat iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, zwangerschap of leeftijd. Vanaf dit jaar wordt er ook tijdens een controle voor ABU of NBBU Lidmaatschap op toegezien dat je als uitzendbureau maatregelen neemt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Lees verder

Korte Reminder: Gele bepalingen in de modelovereenkomst ZZP moeten in stand blijven

Gepubliceerd op: 18-02-2019

Vanaf 1 januari jl. is normpunt 4.2.5.3 in het SNA Keurmerk veranderd. In onze nieuwsbrieven van december en januari hebben we al aangegeven dat partijen moeten werken met een goedgekeurde modelovereenkomst en dat het niet is toegestaan om de geel gearceerde bepalingen uit de modelovereenkomsten aan te passen of te verwijderen. Helaas komen onze inspecteurs dit toch bijna dagelijks tegen. Vandaar even deze korte reminder.

Lees verder

BTW verleggen voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid?

Gepubliceerd op: 18-02-2019

Voor de Keten- en inlenersaansprakelijkheid (WKa) geldt er in een aantal gevallen een verplichte btw-verleggingsregeling. Soms zijn er juist situaties van toepassing wanneer de btw-verleggingsregeling niet van toepassing is. Dat maakt het een ingewikkelde regeling. In dit artikel zetten we op een rij wanneer de btw-verleggingsregeling wel of niet van toepassing is.

Lees verder

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans aangenomen!

Gepubliceerd op: 18-02-2019

Eerder schreven wij over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de kosten- en risicoverschillen tussen verschillende contractvormen wordt verminderd, zodat flexibel werk alleen nog maar wordt ingezet daar waar de aard van het werk erom vraagt en niet om daardoor goedkoper uit te zijn. Dit om tot een uiteindelijk hoofddoel te komen: gelijk loon voor gelijke arbeid. Het voorstel is op 5 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Wel zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

Lees verder

BSN op facturen? Kan dat met de AVG?

Gepubliceerd op: 18-02-2019

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Er moet dus worden nagegaan of er een wettelijke grondslag is wanneer het BSN wordt verwerkt. In de praktijk zien onze inspecteurs regelmatig dat het BSN van terbeschikkinggestelde werknemers op de factuur naar de opdrachtgever wordt vermeld. Gaat dat wel goed?

Lees verder

De kwestie Deliveroo: tóch een arbeidsovereenkomst en ook de cao toepassen!

Gepubliceerd op: 17-01-2019

In de nieuwsbrief van augustus 2018 informeerden we over een uitspraak van de rechter met betrekking tot de zaak tegen Deliveroo die, na o.a. een crowdfundactie, door een 19-jarige fietskoerier werd aangespannen. De maaltijdbezorger Deliveroo heeft de zaak toen gewonnen en de rechter oordeelde dat er geen sprake was van een dienstverband. Deze week (op 15 januari 2019) heeft de rechter wederom uitspraak gedaan in een tweetal zaken die door de FNV tegen Deliveroo zijn aangespannen, dit keer kwam Deliveroo er minder goed vanaf. De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een dienstverband (arbeidsovereenkomst) en dat Deliveroo ook valt onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer. Waarom de rechter nu tot deze conclusies kwam en wat je er van kunt leren leggen we uit in dit artikel.

Lees verder

NORMWIJZIGING SNA KEURMERK: INZICHTELIJK MAKEN VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Per 1 januari is normelement 4.1 Deel A: Eisen aan de identificatie van de onderneming gewijzigd. Zo moet de onderneming inzichtelijk maken wat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn en moet dit ook blijken uit de financiële administratie.

Lees verder

PAYROLLING OM TE CONCURREREN OP ARBEIDSVOORWAARDEN? WETSVOORSTEL ARBEIDSMARKT IN BALANS

Gepubliceerd op: 16-01-2019

Het doel van het Wetsvoorstel in Balans is onder andere: gelijk loon voor gelijk werk. Dit is ook in lijn met het akkoord wat eerder door de Europese Unie is gesloten, waarin is afgesproken dat vanaf 2021 ook hetzelfde loon betaald moet worden als Europese werknemers tijdelijk in een ander EU-land werken. De regering is echter van mening dat payrollconstructies worden gebruikt (of misbruikt) om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom worden hiervoor in het wetsvoorstel maatregelen getroffen, die gevolgen kunnen hebben voor veel payrollondernemingen.

Lees verder