Actueel

Nieuws


SNA Keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2) wijziging ZZP per 1 januari 2019!

SNA Keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2) wijziging ZZP per 1 januari 2019!

Gepubliceerd op: 18-11-2018

Vanaf 1 januari 2019 moeten ondernemers die werken met ZZP-ers aantonen dat er een overeenkomst met de ZZP-ers is gesloten conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst. Dit zal een overeenkomst tot aanneming van werk of opdracht zijn. Dit is een aanpassing van normpunt 4.2.5.3: Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een ZZP-er.

Lees verder

Eerste Kamer ook ingestemd met Wet WIEG

Eerste Kamer ook ingestemd met Wet WIEG

Gepubliceerd op: 18-11-2018

Op dinsdag 13 november jl. heeft de Eerste Kamer, zonder stemming het wetsvoorstel Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Met de nieuwe wet krijgt de partner van de moeder (echtgenote, geregistreerd partner, de persoon waarmee de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent) meer dagen vrij met behoud van loon. Vanaf begin 2019 een week en vanaf 1 juli 2020 zelfs tot maximaal 6 weken.

Lees verder

Minimumlonen per 1 januari 2019 bekend

Minimumlonen per 1 januari 2019 bekend

Gepubliceerd op: 14-11-2018

Per 1 januari 2019 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Deze wijziging is in de Staatscourant van 24 oktober 2018 gepubliceerd.

Lees verder

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Gepubliceerd op: 14-11-2018

Op woensdag 7 november 2018 is het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen maar, tegelijkertijd wil hij ook dat flexwerk mogelijk blijft waar nodig is.

Lees verder

Een vraag uit de praktijk: Mag ik voor het versturen van een loonstrook per post kosten doorberekenen aan mijn werknemers?

Een vraag uit de praktijk: Mag ik voor het versturen van een loonstrook per post kosten doorberekenen aan mijn werknemers?

Gepubliceerd op: 14-11-2018

Onze inspecteurs komen in de praktijk nogal eens wat tegen. Zo ook het geval waarin een werkgever een bedrag inhield op het loon van zijn werknemers voor het verzenden van de loonstrook per post. Mag dat?

Lees verder

Wijziging factsheet Normale Arbeidsduur SNA

Gepubliceerd op: 15-10-2018

Vanwege wijzigingen in de looptijd algemeen verbindend verklaring in cao’s is de factsheet Normale Arbeidsduur van Stichting Normering Arbeid (SNA) gewijzigd:

Lees verder

Plannen voor een moderne arbeidsmarkt, wat kunnen we verwachten?

Gepubliceerd op: 10-10-2018

Ieder jaar tijdens Prinsjesdag wordt de Troonrede voorgelezen door Koning Willem-Alexander. Dit is een belangrijk moment, omdat de Troonrede een overzicht geeft van de werkplannen van het Parlement (Eerste en Tweede Kamer) voor het komende jaar. Deze werkplannen worden vervolgens in de Miljoenennota verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven wat het uitvoeren van de plannen mag kosten en/of wat een uitgewerkt plan kan opleveren voor de Nederlandse economie. Wat zijn de plannen voor de arbeidsmarkt voor 2018/2019?

Lees verder

Kopie ID, wanneer wel? En wanneer niet?

Gepubliceerd op: 09-10-2018

Tijdens inspecties komen we regelmatig klanten tegen die (afgeschrikt door de AVG) niet meer weten wanneer er een kopie ID in de administratie aanwezig moet zijn. Ook zien we dat kopieën onleesbaar gemaakt zijn en/of dat het Burger Servicenummer (BSN) is verwijderd. Dit kan leiden tot een afwijking, bij een controle op de NEN4400-1. Wat dan weer gevolgen kan hebben voor het certificaat. Op zich is het goed, dat organisaties voorzichtiger zijn in de omgang met persoonsgegevens, zoals een kopie ID. Wanneer ondernemingen onrechtmatig (zonder wettelijke grondslag) een kopie ID in de administratie hebben opgenomen, dan is dat namelijk een risico op grond van de AVG.

Lees verder

Wat mag je registreren bij een ziekmelding?

Gepubliceerd op: 08-10-2018

Het ministerie van SZW heeft uitleg gegeven over de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ en wat een werkgever wel en niet mag vragen bij een ziekmelding. Dit is belangrijk met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is namelijk bepaald dat de gegevens over de gezondheid van personen niet mag worden geregistreerd. Maar wat mag je als werkgever dan wel registreren?

Lees verder

Bemiddeling en toch zelf het loon betalen. Wat is het risico?

Gepubliceerd op: 07-10-2018

Op 18 september jongstleden heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist dat de verhouding tussen een ZZP-er en het bemiddelingsbureau een privaatrechtelijke dienstbetrekking kan opleveren, wanneer het bemiddelingsbureau loon betaalt aan de ZZP-er. Hoe zit dat precies?

Lees verder