Actueel

Nieuws


Verschil tussen onderaanneming en inlening is voor velen ingewikkeld

Gepubliceerd op: 30-05-2018

Wij komen regelmatig klanten tegen die geen onderscheid maken tussen onderaanneming en inleen, zij scharen beide ‘leveranciers’ onder de afdeling ‘inkoop’. Vooral de ‘onderaannemingsovereenkomst op basis van regie’ blijkt achteraf gezien vaak toch een inleenconstructie te zijn geweest. Wat is het verschil en waarom is dit verschil zo belangrijk?

Lees verder

Factsheet normale arbeidsduur en wml dd mei 2018

Gepubliceerd op: 24-05-2018

Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent geen minimumloon per uur, maar wel een minimumloon per week. Om te bepalen of een onderneming minimaal conform de Wml betaalt, wordt de geldende normale arbeidsduur (per week) in de van toepassing zijnde cao als uitgangspunt genomen voor het berekenen van het minimumloon per week naar een minimum loon per uur. Vervolgens wordt het berekende minimum loon per uur getoetst aan het betaalde bruto uurloon.

Lees verder

Afspraken over normen huisvesting van kracht

Gepubliceerd op: 16-05-2018

LTO Nederland heeft samen met LTO Glaskracht Nederland, Plantum en de vakbonden een akkoord bereikt met het ministerie van Sociale Zaken over een nieuwe set normen voor huisvesting van medewerkers. De nieuwe afspraak is sinds 15 mei van kracht.

Lees verder

CAO voor Uitzendkrachten en CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche algemeen verbindend verklaard

Gepubliceerd op: 18-04-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten én de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 18 april 2018 algemeen verbindend verklaard. De besluiten gelden tot en met 31 mei 2019. Dit betekent dat nu ook alle uitzendondernemingen in Nederland die geen lid zijn van de ABU (of NBBU) de ABU-CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven en een percentage van de loonsom aan SFU moeten afdragen.

Lees verder

Verwerken van persoonsgegevens

Gepubliceerd op: 30-03-2018

SNA verwerkt gegevens van ondernemingen die zich aanmelden voor en zijn opgenomen in het SNA-register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Omdat SNA veel waarde hecht aan het zorgvuldig, veilig en doelmatig verwerken van persoonsgegevens, vindt u onder Reglementen en documenten een notitie met een korte toelichting hoe SNA de privacywetgeving heeft ingeregeld.

Lees verder

Persbericht: VRO Certification sluit aan bij Normec Group

Gepubliceerd op: 28-03-2018

VRO Certification heeft zich recentelijk aangesloten bij de Normec Group, waar Normec Fair Labour Certification deel van uitmaakt. VRO Certification zal uiteindelijk samengaan met Normec Fair Labour Certification (voorheen Crop Certificering) en daarmee zijn positie van marktleider versterken ten aanzien van het uitvoeren van diverse inspecties en audits op het gebied van fair labour.

Lees verder

Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2018

Gepubliceerd op: 23-03-2018

SNA voert wijzigingen door in de norm waarop de ondernemingen worden gecontroleerd. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2018.

Lees verder

'Handboek Loonheffingen 2018' gepubliceerd

Gepubliceerd op: 09-03-2018

Het 'Handboek Loonheffingen 2018' is beschikbaar. U kunt de actuele informatie over 2018 online raadplegen. De pdf van het handboek 2018 volgt nog.

Lees verder

Accreditatie SNF keurmerk behaald!!

Accreditatie SNF keurmerk behaald!!

Gepubliceerd op: 06-03-2018

Vandaag ontvingen wij een taart van de Stichting Normering Flexwonen ter ere van het behalen de accreditatie t.b.v. het SNF keurmerk!

Lees verder

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Gepubliceerd op: 09-02-2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

Lees verder