Actueel

Publicaties

Hieronder treft u publicaties omtrent normwijzigingen en het meest recente handboek normen SNA aan, welke een aanvulling en van toepassing zijn op de norm NEN 4400-1


SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 april 2017

Gepubliceerd op: 03-04-2017

Hieronder een overzicht van de wijzigingen. Per aanpassings- en interpretatierapport staat aangegeven waar de aanpassing over gaat. Voor het volledige aanpassingsrapport wordt verwezen naar het Handboek Normen versie 17.01, te vinden onder downloads op de website van SNA.

Lees verder

Wijzigingen SNA-schema per 1 oktober 2016

Gepubliceerd op: 29-09-2016

SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 oktober 2016. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen. Het Handboek Normen versie 16.03 is gepubliceerd op de website van SNA en te vinden onder downloads. Vervallen handbook Normen zijn eveneens te vinden op de website van de SNA. Wijzigingen per 1 oktober 2016:

Lees verder

Wijzigingen normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016

Gepubliceerd op: 25-04-2016

Per 1 mei 2016 zal de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht worden. Hiermee vervalt de VAR-systematiek en de bijbehorende vrijwarende werking van de VAR wuo en de VAR dga. Dit leidt tot andere risico’s voor SNA-gecertificeerde ondernemingen en diens opdrachtgevers. De norm is hierop aangepast. Bijgaand treft u de nieuwe bijbehorende normtekst aan alsmede de overgangsregeling die hiervoor zal worden gehanteerd.

Lees verder