Actueel

Publicaties

Hieronder treft u publicaties omtrent normwijzigingen en het meest recente handboek normen SNA aan, welke een aanvulling en van toepassing zijn op de norm NEN 4400-1


Factsheet Normale Arbeidsduur Versie 11 april

Gepubliceerd op: 11-04-2018

Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent geen minimumloon per uur, maar wel een minimumloon per week. Om te bepalen of een onderneming minimaal conform de Wml betaalt, wordt de geldende normale arbeidsduur (per week) in de van toepassing zijnde cao als uitgangspunt genomen voor het berekenen van het minimumloon per week naar een minimum loon per uur. Vervolgens wordt het berekende minimum loon per uur getoetst aan het betaalde bruto uurloon.

Lees verder

Handboek Normen versie 17.02 (ingangsdatum 1 april 2018)

Gepubliceerd op: 28-03-2018

Handboek Normen versie 17.02 (ingangsdatum 1 april 2018)

Lees verder

Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2018

Gepubliceerd op: 23-03-2018

SNA voert wijzigingen door in de norm waarop de ondernemingen worden gecontroleerd. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 april 2018.

Lees verder

SNA-Keurmerk normwijzigingen 1 april 2017

Gepubliceerd op: 03-04-2017

Hieronder een overzicht van de wijzigingen. Per aanpassings- en interpretatierapport staat aangegeven waar de aanpassing over gaat. Voor het volledige aanpassingsrapport wordt verwezen naar het Handboek Normen versie 17.01, te vinden onder downloads op de website van SNA.

Lees verder