Branches

Transport

Sinds 2016 kan de transportsector het PayChecked Keurmerk behalen. EVO en TLN hebben dit keurmerk gelanceerd en Normec FLC is één van de instellingen die de controles hiervoor uitvoert.

Waarom een keurmerk voor juiste loonbetaling? PayChecked in Transport bespaart bedrijven in de logistieke keten administratieve lasten en zorgt ervoor dat op een efficiënte wijze voldaan kan worden aan de eisen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies.