Certificeringen


ABU CAO

ABU cao: wat is het? De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. De ABU vertegenwoordigt uiteenlopende kleine en middelgrote als grote ondernemingen in de flexbranche. Als lid van de ABU moet u voldoen aan de juiste toepassing van de cao voor Uitzendkrachten. Zo laat u...

Lees verder Informatiepakket aanvragen Processtroom

NBBU CAO

NBBU cao: wat is het? De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van bijna 1.000 brede uitzendbureaus, payrollondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt, voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf. Als lid van de NBBU moet u voldoen aan de juiste toepassing van de...

Lees verder Informatiepakket aanvragen Processtroom

SNA Keurmerk

SNA Keurmerk: wat is het? SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA Keurmerk beperkt het risico omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Als SNA gecertificeerde onderneming (detacheringsbureau, aannemer, payrollbedrijf, uitzendbureau) laat u met het keurmerk zien dat u betrouwbaar bent en uw zaken op orde hebt. SNA Keurmerk: waarom? Met het...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

PVI

Pluimvee Verwerkende Industrie Uit het oogpunt van de belangenbehartiging onderhoudt NEPLUVI nauwe contacten met diverse publiek- en privaatrechtelijke organisaties. Vertegenwoordigers van NEPLUVI nemen onder meer zitting in het bestuur en commissies van Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), SVO (scholing en opleiding), CPE (Controle-instelling voor Pluimvee en Eieren), VLEP (pensioenfonds) en...

Lees verder Informatiepakket aanvragen Processtroom

OSB Keurmerk

OSB Keurmerk: wat is het? Het OSB Keurmerk is gelanceerd door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Het keurmerk is een graadmeter voor kwaliteit. Als OSB gecertificeerd schoonmaakbedrijf toont u aan dat u niet alleen vakkundig schoonmaakt, maar ook uw administratie...

Lees verder Informatiepakket aanvragen Processtroom

NEN 4400-1

NEN 4400-1: wat is het? Ondernemingen die het SNA Keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm en handboek normen SNA. Het SNA Keurmerk beperkt het risico omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Als SNA gecertificeerde onderneming (detacheringsbureau, aannemer, payrollbedrijf, uitzendbureau) laat u met het keurmerk...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

WAS

Ketenaansprakelijkheid op cao-loon Wanneer een werknemer van mening is dat hij of zij niet het juiste loon betaald heeft gekregen, kan deze zijn of haar werkgever aansprakelijk stellen. Wanneer deze niet binnen een bepaalde tijd adequaat reageert, kan de werknemer de directe opdrachtgever aansprakelijk stellen. Wanneer deze eveneens niet binnen...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

SNF Keurmerk (regulier)

SNF Keurmerk: wat is het? Het SNF Keurmerk is opgericht door de sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Als u als bedrijf huisvesting aanbiedt aan arbeidsmigranten laat u met het SNF Keurmerk zien aan gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers...

Lees verder Informatiepakket aanvragen Processtroom

SNF inhuur register

SNF Inhuur register: wat is het? Het SNF Inhuur Register is opgericht door de sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. U kunt gebruikmaken van het SNF Inhuur Register als uw bedrijf werkt met arbeidsmigranten, u een inhouding doet...

Lees verder Informatiepakket aanvragen Processtroom

VCA / VCU / ISO 9001

VCA De VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen, een structurele, systematische aanpak van veiligheid op de werkplek. Als het systeem aantoonbaar goed functioneert kan er een certificaat afgegeven worden. VCU Het VCU certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

NEN 4400-2

NEN 4400-2: wat is het? De NEN 4400-2 is voor buitenlandse ondernemingen die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen in Nederland en tevens substantiële bedrijfsactiviteiten in eigen land hebben. NEN 4400-2 richt zich grotendeels op dezelfde aspecten als NEN 4400-1. Let op: Normec FLC voert zelf geen controles uit...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

PayChecked in Transport

Paychecked in Transport: wat is het? Het keurmerk PayChecked in Transport is geïnitieerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Evofenedex. Met het keurmerk laat u als transport- of logistiek bedrijf zien dat u uw personeel op de juiste wijze beloont en dat er afspraken zijn gemaakt over beloning verder...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

Keurmerk ZZP-Bemiddeling

Keurmerk ZZP-Bemiddeling: wat is het? Het Keurmerk ZZP-Bemiddeling is ontwikkeld door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) in samenwerking met onder andere Normec FLC. Met het keurmerk laat u als bemiddelingsbedrijf zowel aan zzp’ers als aan uw opdrachtgevers zien dat uw dienstverlening juist en betrouwbaar is. Let wel:...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

Bovib keurmerk

Bovib keurmerk: wat is het? Bovib, de branchevereniging voor onafhankelijke en zich op kwaliteit onderscheidende inhuur-intermediairs en brokers, heeft het Bovib keurmerk ontwikkeld. Vanuit de Bovib bestond een sterke behoefte een keurmerk te ontwikkelen dat toetst en toeziet op wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied...

Lees verder Informatiepakket aanvragen

PayOK

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de ketenhet voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de (hoofd)opdrachtgever loopt. Door te eisen...

Lees verder Informatiepakket aanvragen