Certificeringen

SNF inhuur register

SNF Inhuur register: wat is het?

Het SNF Inhuur Register is opgericht door de sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. U kunt gebruikmaken van het SNF Inhuur Register als uw bedrijf werkt met arbeidsmigranten, u een inhouding doet op hun loon, dan wel contractueel gehouden bent aan het regelen van huisvesting en gebruikmaakt van huisvesting bij SNF-geregistreerde ondernemingen. Op het SNF-register ziet u welke ondernemingen SNF-geregistreerd zijn.

SNF Inhuur register: waarom?

Het SNF Inhuur Register is opgericht om de controlelast te verminderen en de kosten voor u als uitzendonderneming beperkt te houden. Het is namelijk mogelijk dat een en dezelfde locatie in de steekproeven van zowel huisvester als van de uitzendondernemingen valt en dus twee of meer keer geïnspecteerd wordt. Het SNF Inhuur Register toont welke locaties van een huisvester door meerdere uitzendondernemingen gebruikt worden en voorkomt dat dezelfde locatie meerdere malen gecontroleerd wordt.

SNF Inhuur register en Normec FLC

Normec FLC is sinds 2018 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit betekent dat wij als organisatie voldoen aan voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-inhuur register en het harmonisatiedocument SNF (registratienummer I223). Met andere woorden: wij zijn bevoegd om inspecties voor het SNF keurmerk uit te voeren.

Voor het SNF-inhuur-register controleert Normec FLC de bewonerslijst en verifiëren we dat alle voor de bewoners ingezette huisvesting wordt ingehuurd bij ondernemingen die SNF-geregistreerd zijn.

SNF Inhuur register: goed om te weten

Per 1 januari 2017 is het in principe niet meer toegestaan om in te houden op, of verrekeningen te doen met het Wettelijk Minimum Loon. Alleen onder strikte voorwaarden mogen inhoudingen voor huisvesting worden gedaan. Indien u inhoudingen of verrekeningen verricht, kan het voor uw onderneming erg belangrijk zijn om dit keurmerk te behalen.

 

Heeft u een klacht of bezwaar? Klik hier: Procedure klachten en bezwaren SNF

Hoe werkt het?

Een certificeringstraject bestaat uit meerdere fases. Bekijk hier de processtroom

Geïnteresseerd?

Wilt u alle ins en outs over het SNF inhuur register keurmerk weten? Laat dan uw gegevens hieronder achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.