Certificeringen

SNF Keurmerk (regulier)

SNF Keurmerk: wat is het?

Het SNF Keurmerk is opgericht door de sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Als u als bedrijf huisvesting aanbiedt aan arbeidsmigranten laat u met het SNF Keurmerk zien aan gemeenten, woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers maar ook aan omwonenden van de huisvestingslocaties dat deze voldoen aan de gestelde normen.

SNF Keurmerk: waarom?

Het keurmerk is opgericht als antwoord op de vraag van de lokale overheden om de kwaliteit van deze huisvesting op een eenduidige manier te certificeren. Met het SNF Keurmerk is één duidelijke en breed gedragen norm ontstaan voor de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten. Voor gemeenten fungeert het keurmerk als standaard in de ontwikkeling van beleid en de handhavingstaak op het gebied van huisvesting. Bedrijven hebben nu niet meer te maken met verschillende keurmerken die worden gevraagd vanuit opdrachtgevers of gemeenten.

SNF Keurmerk en Normec FLC

Normec FLC is sinds 2018 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit betekent dat wij als organisatie voldoen aan voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-regulier en het harmonisatiedocument SNF (registratienummer I223). Met andere woorden: wij zijn bevoegd om inspecties voor het SNF keurmerk uit te voeren.

Normec FLC controleert doorgaans eenmaal per jaar de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders. Een organisatie die is opgenomen in het reguliere register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent verschillende onderdelen. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Namens SNF controleert Normec FLC onder andere op:

  • ruimte en privacy
  • sanitair, veiligheid en hygiëne voorzieningen
  • informatievoorziening en overige eisen
  • brandveiligheid

SNF Keurmerk: goed om te weten

Per 1 januari 2017 is het in principe niet meer toegestaan om in te houden op, of verrekeningen te doen met het Wettelijk Minimum Loon. Alleen onder strikte voorwaarden mogen inhoudingen voor huisvesting worden gedaan. Indien u inhoudingen of verrekeningen verricht, kan het voor uw onderneming erg belangrijk zijn om dit keurmerk te behalen. De omvang en de kosten van de controle door Normec FLC hangen af van het aantal huisvestigingslocaties en de plaatsen waar deze locaties zich bevinden.

 

Heeft u een klacht of bezwaar? Klik hier: Procedure klachten en bezwaren SNF

Hoe werkt het?

Een certificeringstraject bestaat uit meerdere fases. Bekijk hier de processtroom

Geïnteresseerd?

Wilt u alle ins en outs over het SNF Keurmerk (regulier) keurmerk weten? Laat dan uw gegevens hieronder achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.