Certificeringen

Wet Aanpak Schijnconstructies

Ketenaansprakelijkheid op cao-loon

Wanneer een werknemer van mening is dat hij of zij niet het juiste loon betaald heeft gekregen, kan deze zijn of haar werkgever aansprakelijk stellen. Wanneer deze niet binnen een bepaalde tijd adequaat reageert, kan de werknemer de directe opdrachtgever aansprakelijk stellen. Wanneer deze eveneens niet binnen een bepaalde tijd adequaat reageert, kan de werknemers diens opdrachtgever aansprakelijk stellen, en dit kan zo door gaan tot aan de hoofdopdrachtgever. In bepaalde gevallen kan de werknemer zelfs direct naar de hoofdopdrachtgever stappen. Ook kunnen vakbonden deze weg namens een groep werknemers bewandelen. Hierdoor is dus niet meer uitsluitend degene die de werknemer in dienst heeft aansprakelijk voor betaling van het juiste loon, maar de gehele keten.

Van een opdrachtgever, opdrachtnemer en aannemer wordt verwacht dat hij de maatregelen treft die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht om te bevorderen dat de werkgever het aan zijn werknemer verschuldigde loon voldoet. Aansprakelijkstelling kan plaatsvinden als er is aangetoond dat er sprake is van onderbetaling. Dat kan hij doen door te wijzen op wat hij bij de opdrachtverlening heeft gedaan en wat hij heeft gedaan bij desalniettemin opgetreden duidelijke misstanden van onderbetalingen. Het kan in dergelijke situaties voor opdrachtgever van groot belang zijn om een disculpatiedossier te hebben dat bij kan dragen aan een succesvol beroep op niet-verwijtbaarheid. Als de opdrachtgever voldoende maatregelen heeft getroffen, dan is de niet-verwijtbaarheid in beginsel gegeven. De rechter zal echter altijd elke situatie individueel beoordelen.

Wij zijn de mensen die uw onderneming kunnen helpen met het bepalen en beperken van de risico’s voor uw onderneming met betrekking tot ketenaansprakelijkheid op cao-loon. Wij kunnen begeleiden in het in kaart brengen van uw risico’s, het aanleggen van een disculpatiedossier, uw onderneming de weg wijzen naar een beroep op niet-verwijtbaarheid, gerichte controles uitvoeren met betrekking tot uw keten, trainingen hierover verzorgen en meer.

Wenst u hulp of begeleiding hierbij of heeft u vragen over de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en/of ketenaansprakelijkheid op cao-loon, neem dan contact met ons op.

Bregje Verstegen

 Bregje van Arensbergen

Bekijk hier de factsheet ketenaansprakelijkheid voor loon.

Geïnteresseerd?

Wilt u alle ins en outs over het Wet Aanpak Schijnconstructies keurmerk weten? Laat dan uw gegevens hieronder achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.