Dit is Normec FLC

Steeds vaker besluiten ondernemingen alleen nog personeel in te lenen van of werk uit te besteden aan gecertificeerde bedrijven. Wilt u uw klanten verzekeren dat u een betrouwbare en capabele partner bent? Meld u dan aan voor een controle en behaal het certificaat hiervoor.

 

Accreditatie

Normec FLC is al vele jaren geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit betekent dat wij als organisatie voldoen aan de norm ISO/IEC 17020 voor de norm NEN 4400-1 en handboek SNA en de Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - SNF-regulier/SNF-inhuur register en het harmonisatiedocument SNF (registratienummer I223).

 

Normec FLC is onafhankelijk

Normec FLC hecht grote waarde aan het onafhankelijk en onpartijdig uitvoeren van de inspectieactiviteiten. Om deze reden beschikken we over procedures en preventieve maatregelen om mogelijke tegenstrijdige belangen tegen te gaan en de objectiviteit van onze activiteiten voor inspectie te waarborgen. Tevens doen we dit door naleving van het protocol onafhankelijkheidswaarborging inspectie-instellingen. De Raad voor Accreditatie beoordeelt Normec FLC ook jaarlijks op haar onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit ten aanzien van de SNA Keurmerk en SNF Keurmerk controles (registratienummer I223).