man en vrouw achter laptop

Gele bepalingen in de modelovereenkomst zzp moeten in stand blijven

12 02 2019 | Gemiddelde leestijd: 3 min

Vanaf 1 januari jl. is normpunt 4.2.5.3 in het SNA-keurmerk veranderd. In onze nieuwsbrieven van december en januari hebben we al aangegeven dat partijen moeten werken met een goedgekeurde modelovereenkomst en dat het niet is toegestaan om de geel gearceerde bepalingen uit de modelovereenkomsten aan te passen of te verwijderen. Helaas komen onze inspecteurs dit toch bijna dagelijks tegen. Vandaar even deze korte reminder.

Geel gearceerde bepalingen: nut en noodzaak!

Als u opdrachten verstrekt aan zzp’ers is het voor het SNA-keurmerk noodzakelijk dat er wordt gewerkt conform een goedgekeurde modelovereenkomst die partijen schriftelijk met elkaar hebben gesloten. In de modelovereenkomst staan geel gearceerde bepalingen.

De geel gearceerde bepalingen in deze overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Ofwel: alleen wanneer partijen zich houden aan de geel gearceerde bepalingen dan is er vrijwaring op naheffing loonheffing omdat de Belastingdienst dan vindt dat er géén sprake is van een dienstbetrekking (en voldoet u dus aan de voorwaarden voor SNA-keurmerk).

Haalt u de gele bepalingen weg of worden deze herschreven dan wordt er dus niet gewerkt conform een goedgekeurde modelovereenkomst en conform de vrijwarende bepalingen voor de beoordeling van de dienstbetrekking. Alleen de niet gearceerde (witte) bepalingen mogen worden aangepast of verwijderd. Daarbij is het wel heel belangrijk dat deze aanpassingen niet de strekking van de geel gearceerde bepalingen teniet doen. Daarom vragen wij om ook de toevoegingen/wijzingen in de ‘witte bepalingen’ zichtbaar te maken. Zie ook ons vorige nieuwsbericht.

Een voorbeeld uit de praktijk

Regelmatig komen inspecteurs zzp’ers tegen die werkzaamheden van stoffelijke aard verrichten, bijvoorbeeld metselwerkzaamheden of industriële reinigingswerkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden van stoffelijke aard.

Aanneming van werk is een fictieve dienstbetrekking. De hoofdregel is dan dat u loonheffing moet inhouden en afdragen voor zzp’ers die een werk van stoffelijke aard uitvoeren. Om dit te voorkomen moet er worden voldaan aan 2 voorwaarden:

  1. De zzp’er moet zelfstandig ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting
  2. Partijen moeten werken met een overeenkomst die voldoet aan de eisen die de wet in artikel 7:750 BW stelt (aanneming van werk).

Een van de eisen die de wet in artikel 7:750 BW stelt is dat de ZZP-er een zelfstandig een afgebakend stuk werk moet uitvoeren en opleveren. Daarom is in de goedgekeurde modelovereenkomst voor de bouw en infra de volgende geel gearceerde bepaling opgenomen:

2.1   Aannemer heeft opgedragen aan onderaannemer, die het werk heeft aanvaard, het tot stand brengen en opleveren van het volgende werk van stoffelijke aard: (…..) (Geef een duidelijke en volledige omschrijving van het tot stand te brengen en op te leveren werk dat een afgebakende eenheid vormt en waarvoor onderaannemer jegens de aannemer de verantwoordelijkheid draagt.)

Plaats van het project: ……

Projectnaam: …….

 

De geel gearceerde bepaling zegt dat partijen het werk wat de ZZP-er moet uitvoeren en opleveren goed afgebakend moet worden. Toch zien onze inspecteurs hier regelmatig staan (bijvoorbeeld): allround timmerwerkzaamheden. Een dergelijke omschrijving voldoet derhalve niet aan de geel gearceerde bepaling want er is geen sprake van een ‘afgebakende eenheid’.

Het gevolg hiervan is dat moet worden vastgesteld dat er niet conform een modelovereenkomst wordt gewerkt. Uiteindelijk kan dit gevolgen hebben voor de SNA certificering.

Conclusie

De moraal van dit verhaal is dus: pas de geel gearceerde bepalingen niet aan, laat ze staan, herschrijf ze niet en voeg niets toe. Bovendien: als gevraagd wordt om iets in te vullen: houd u dan aan de spelregels!

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu