man en vrouw achter laptop

Nieuw Handboek Normen: overzicht van de wijzigingen

27 08 2019 | Gemiddelde leestijd: 4 min

In een eerder bericht heeft u al kunnen lezen dat er voor het SNA-keurmerk (NEN-4400-1/2) een aantal normwijzigingen zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn 1 augustus ingegaan. U vroeg of we een kort overzicht konden geven van de wijzigingen. Bij deze!

Gewijzigde aanpassingsrapporten NEN 4400-1

Toegevoegde aanpassingsrapporten:

 1. Aanpassingsrapport 2019-244 (kosten zzp’er)
 2. Aanpassingsrapport 2019-246 (splitsing wettelijk minimum loon)
 3. Aanpassingsrapport 2019-247 (afwijking beoordelingssystematiek)
 4. Aanpassingsrapport 2019-250 (schriftelijk overeenkomen inleen of uitbesteding van werk)
 5. Aanpassingsrapport 2019-251 (Identiteit vaststelling door een derde)

Ad 1: Wanneer bij zzp’ers kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van hulpmiddelen, materialen e.d., dan moeten deze kosten schriftelijk overeengekomen zijn. Vanaf 1 augustus wordt dit tijdens de inspectie getoetst.

Ad 2: De toets op het voldoen aan het wettelijk minimum loon is opgesplitst in meerdere normpunten middels aanpassingsrapport 2019-246:

 • Ieder uur moet minimaal het geldende wettelijk minimumloon zijn uitbetaald (uitgaande van de van toepassing zijnde normale arbeidsduur).
 • De betaling van het verschuldigde wettelijk minimumloon geschiedt door girale betaling.
 • Bij inhoudingen of verrekeningen op het wettelijk minimumloon moet dit voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stellen.
 • Op het moment van uitbetalen van de vakantiebijslag is de som van het brutoloon en vakantiebijslag over de voorafgaande periode minimaal 108% van het geldende wettelijk minimumloon.
 • Bij einde dienstverband zijn aantoonbaar de opgebouwde vakantiebijslag volledig uitbetaald aan de werknemer.

Ad 3: Inspecteurs hebben conform de norm de mogelijkheid om af te wijken van de beschreven beoordelingssystematiek. Hiervoor is een protocol vastgelegd in paragraaf 5.2.5 van de norm. In bijlage E staan verschillende redenen benoemd om af te wijken van de beoordelingssystematiek. Hieraan is de volgende teksten toegevoegd:

Er zijn indicaties dat de werknemer(s) alleen de gewerkte uren uitbetaald krijgen en niet de ziekte-uren of de leegloopuren (tot en met de contractueel overeengekomen uren). In een dergelijk geval zal de onderneming moeten aantonen wat de contractueel overeengekomen arbeidsduur is en of er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting. De opgegeven informatie zal door de inspectie-instelling getoetst worden aan de hand van beschikbare documenten (urenbriefjes, contracten, enz.). Alle contractueel overeengekomen uren, indien er sprake is van loondoorbetalingsverplichting, en ziekte-uren dienen minimaal volgens het geldende wettelijke minimumloon, uitgaande van de van toepassing zijnde normale arbeidsduur, te worden betaald.

Geen of onvoldoende bewijsvoering door de gecontroleerde onderneming leidt tot een negatief advies:

“Er zijn indicaties dat de informatie in de overlegde urenregistratie(s) (werkbriefjes/elektronische gegevensuitwisseling) niet overeenkomen met informatie uit de onderliggende registratie van de uren (bijvoorbeeld een kloksysteem bij de opdrachtgever). In een dergelijke situatie zal de onderneming dergelijke informatie moeten overleggen of op moeten vragen bij de opdrachtgever. Geen of onvoldoende bewijsvoering door de gecontroleerde onderneming leidt tot een negatief advies”.

Ad 4: Vóór de wijziging was bij NEN 4400-1 inspecties voor het inlenen van uitzendkrachten en/of het uitbesteden van werk niet opgenomen dat dit schriftelijk vastgelegd moest worden. Dit is met ingang van 1 augustus toegevoegd aan de norm. Als u bijvoorbeeld inleent van een uitzendonderneming dan moet dit schriftelijk worden vastgelegd in bijvoorbeeld een overeenkomst.

Ad 5: Er zijn nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de identiteit vaststelling door een derde in het kader van de AVG en de mogelijke strijdigheid hiermee.

Gewijzigde interpretatierapporten NEN 4400-1

 1. Interpretatierapport 2017-222a (vervangt interpretatierapport 2017-222) (wettelijk minimum loon)
 2. Interpretatierapport 2017-223a (vervangt interpretatierapport 2017-223) (extraterritoriale kosten regeling)
 3. Interpretatierapport 2019-248 (wettelijke vakantiebijslag)
 4. Interpretatierapport 2019-249 (wettelijke vakantiebijslag)

Ad. 1 Het interpretatierapport is uitgebreid met de volgende regel: “Bij uitdiensttreding van een werknemer mogen op de laatste loonbetaling inhoudingen en verrekeningen plaatsvinden tot het wettelijke minimumloon. Alle looncomponenten die niet tot het wettelijk minimumloon behoren kunnen gebruikt worden voor verrekening van de opeisbare vorderingen.

Ad 2. Het tweede interpretatierapport betreft een update van de toets op de ‘Extraterritoriale Kosten regeling’.

Ad 3. en 4. Het gaat hier om het toets criterium van 108% van het wettelijk minimum loon en de volledige uitbetaling van de vakantiebijslag bij einde dienstverband.

Een tip!

Het beste is om de aanpassings- en interpretatierapporten goed door te nemen en waar nodig uw administratie hierop aan te passen. De aanpassingsrapporten en toegevoegde of vervangende interpretatierapporten zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 19.01 met ingangsdatum 1 augustus 2019. U kunt deze hier downloaden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de normwijzigingen m.b.t. de NEN4400-1 en/of NEN4400-2 norm? Neem dan contact met ons op.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu