man en vrouw achter laptop

Payrolling: Waarom PayOk uw onderneming uitkomst biedt

28 10 2019 | Gemiddelde leestijd: 2 min

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gevolgen kan hebben voor ondernemingen die Payrollen. Mede door diverse, niet altijd volledige, berichtgeving in de media lijkt het soms net alsof met payrolling arbeidskrachten worden uitgebuit. Dit is natuurlijk meestal niet het geval! Een daarbij komend probleem is dan wel dat opdrachtgevers huiverig zijn om door te gaan met payrollen. Onterecht natuurlijk. Bovendien zijn er genoeg instrumenten beschikbaar die jouw opdrachtgevers de nodige zekerheid bieden.

SNA-keurmerk blijft relevant voor payrollers!

Ook na invoering van de WAB blijven payrollers onder de scope van het SNA-keurmerk (NEN 4400-1/2) vallen. Met het SNA-keurmerk toon je aan dat je onderneming voldoet aan alle fiscale verplichtingen op het gebied van de loonheffing & btw en dat je een procedure hebt om na te gaan dat je (indien van toepassing) het juiste cao-loon toepast.

Voor opdrachtgevers die zich er óók van willen vergewissen dat het goed zit met het hanteren van álle beloningselementen die een cao voorschrijft (ook verderop in de keten) kan het PayOK keurmerk uitkomst bieden. PayOK richt zich namelijk specifiek op ketenaansprakelijkheid ten aanzien van alle beloningselementen in de volledige keten. Iets wat onder andere voortvloeit uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

PayOK

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de (hoofd)opdrachtgever loopt.

Binnen het PayOK-keurmerk wordt onder andere op de volgende elementen getoetst:

  • Onderbouwing van de werkingssfeer van de van toepassing zijnde cao;
  • Klachtenprocedure t.a.v. verschuldigd loon en af te dragen pensioen, zowel voor medewerkers in de eigen onderneming als ten aanzien van opdrachtnemers en uitleners;
  • Contractuele, risicobeperkende eisen met betrekking tot overeenkomsten van opdracht en van inleen;
  • Voldoen aan eisen uit van toepassing zijnde cao bedrijfstak-eigen regeling met betrekking tot schriftelijke vastlegging van inschaling;
  • Juiste toepassing van alle van toepassing zijnde cao- en pensioenparameters;
  • Juiste inschaling, tredeverhogingen, initiële loonstijgingen volgende de geldende cao of bedrijfs(tak-)eigen regeling;
  • Juiste toepassing van verlof, vergoedingen en toeslagen volgens de geldende cao of bedrijfs(tak-)eigen regeling.

Meer weten?

Meer informatie kunt u vinden op de website van PayOK of neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu