man en vrouw achter laptop

SNA-keurmerk normwijzigingen 1 april 2017

01 04 2017 | Gemiddelde leestijd: 3 min

Per aanpassings- en interpretatierapport staat aangegeven waar de aanpassing over gaat. Voor het volledige aanpassingsrapport wordt verwezen naar het Handboek Normen versie 17.01, te vinden onder downloads op de website van SNA.

Aanpassingsrapport 2016-167
Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie van kracht. De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga). De norm is hierop aangepast. Dit is een tekstuele wijziging.

Aanpassingsrapport 2016-171
Sinds 1 april 2014 is er sprake van twee soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf
en arbeid (GVVA). Voor het beoordelen van de arbeid is van belang dat zowel de vergunning tot verblijf als het bijbehorende document GVVA worden getoetst en dat hiervan een kopie in de administratie van de werkgever en eventuele opdrachtgever aanwezig is. Alleen in combinatie is dit een geldige GVVA. De norm is hierop aangepast. Dit is een inhoudelijke verduidelijking.

Interpretatierapport 2016-154
Dit interpretatierapport beschrijft de wijze van controleren normeis 4.2.3.1.4 bij een AVV-loze of caoloze periode van de van toepassing zijnde cao. Dit is een inhoudelijke interpretatie.

Aanpassingsrapport 2016-173
Er is geen wettelijke verplichting dat de identiteit van een ZZP-er door de onderneming die werk heeft aangenomen of waaraan een opdracht is verstrekt, gecontroleerd moet worden. De identiteitsvaststelling kan ook door een derde gedaan worden. In de norm lag de verplichting op de vaststelling van de identiteit echter nog alleen bij de onderneming. De norm is hierop aangepast. Dit is een inhoudelijke wijziging.

Aanpassingsrapport 2016-174
In de norm is opgenomen dat de gerechtigdheid tot het verrichten van arbeid blijkt uit het vereiste document. In de meeste gevallen zal dit voor personen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland een verblijfsdocument zijn. Echter de gerechtigdheid tot het verrichten van arbeid als zelfstandige in Nederland kan ook blijken uit meerdere documenten. De norm is hierop aangepast. Dit is een inhoudelijke verduidelijking.

Aanpassingsrapport 2016-182
De regering heeft besloten dat de handhaving op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Tot 1 januari 2018 zal dus door de Belastingdienst terughoudend gehandhaafd worden. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. De norm is hierop aangepast. Dit is een inhoudelijke wijziging gebaseerd op wetgeving.

Interpretatierapport 2016-180
Dit interpretatierapport beschrijft de wijze van controleren op normeis 4.2.5.3.3 totdat er duidelijkheid is vanuit de overheid over de uitkomst van de herijking van de twee criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ en wat de belastingdienst onder passende beheersmaatregelen verstaat. Dit is een inhoudelijke interpretatie.

Bron: SNA

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu