man en vrouw achter laptop

Vakantiegeld: hoe zit het precies?

07 05 2021 | Gemiddelde leestijd: 3 min

De meeste mensen ontvangen binnenkort hun vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag genoemd. Uiterlijk in de maand juni moeten alle werkgevers het vakantiebijslag aan de medewerkers hebben betaald. In dit artikel vertellen wij je hier graag meer over.

Recht op vakantiebijslag

Alle werknemers die woonachtig zijn in Nederland en een arbeidsovereenkomst hebben, hebben recht op vakantiebijslag. Volgens de wet moet vakantiebijslag betaald worden over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei. In artikel 15 Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML) staat dat in hoofdregel iedereen recht heeft op minimaal 8% vakantiebijslag over zijn brutoloon. Uitzondering daarbij zijn medewerkers die meer dan drie maal het minimumloon verdienen: daarbij kan schriftelijk worden overeengekomen dat de medewerker geen of minder vakantiegeld krijgt.

Let wel, onder het brutoloon vallen ook provisies (beloning voor verleende diensten), zoals prestatietoeslagen, onregelmatigheidstoeslagen en overwerktoeslag. Verdiensten bij een bijzondere gelegenheid, zoals een dertiende maand en winstuitkeringen vallen niet onder het brutoloon, in de zin van grondslag voor vakantiebijslag, en hier hoef je dus geen vakantiebijslag over te betalen.

Wist je dat…

 • … het volgens de wet vakantiebijslag heet terwijl we het in de praktijk vakantiegeld of vakantietoeslag noemen?
 • … het eigenlijk onjuist is om de vakantiebijslag vakantiegeld te noemen? Met vakantiegeld wordt namelijk de loondoorbetaling tijdens de vakantie bedoeld.
 • … er bij cao afgeweken mag worden van de 8% vakantiebijslag? Bij cao kan worden afgesproken dat er recht is op meer of minder dan 8% vakantiebijslag, of zelfs helemaal geen opbouw.
 • … in de CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021 is vastgelegd dat de opbouw 8,33% is?
 • … vakantiebijslag meestal eind mei of begin juni wordt uitbetaald? Uit artikel 17 WML blijkt dat de opeisbare vakantiebijslag uiterlijk in juni betaald dient te worden. De CAO voor uitzendkrachten 2019-2021 bepaalt zelfs dat dit uiterlijk de eerste week van juni dient te zijn, zoals blijkt uit artikel 29.
 • … dat in de wet staat dat de vakantiebijslag in principe in juni uitbetaald moet worden, maar dat werkgevers en werknemers ook mogen afspreken dat dit op een ander tijdstip gebeurt? Ze moeten dat dan wel schriftelijk met elkaar overeenkomen, zoals blijkt uit artikel 17 WML.
 • … wanneer een werknemer uit dienst treedt het opgebouwde vakantiegeld en vakantiebijslag uitbetaald dient te worden?

Verandert er door Covid-19 iets aan de vakantiebijslag?

Vakantiebijslag blijft een verplicht onderdeel in de uitbetaling van loon, ook tijdens corona. Als je gebruik maakt van de huidige NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud), dan is er een tegemoetkoming in opgenomen voor de opbouw van vakantiegeld. Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming kan je de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken.

Hoe wordt vakantiebijslag getoetst tijdens de inspecties?

Tijdens de inspecties toetsen wij op de volgende normpunten:

 • De onderneming moet een juiste, volledige en tijdige loonadministratie voeren. De onderneming moet hiervoor waarborgen dat:
  • 4.2.3.1.4.d) op het moment van uitbetalen van de vakantiebijslag de som van het brutoloon en vakantiebijslag over de voorafgaande periode tenminste 108% van het geldende wettelijk minimumloon bedraagt;
  • 4.2.3.1.4.e) bij einde dienstverband aantoonbaar is dat de opgebouwde vakantiebijslag volledig is uitbetaald aan de werknemer.

Indien C1 van toepassing is (ondernemingen die de cao voor Uitzendkrachten dienen toe te passen), toetsen wij ook op het volgende normpunt:

 • 4.3.2.3.2) Ingeval de ABU-cao voor Uitzendkrachten algemeen verbindend is verklaard, moet de onderneming de van toepassing zijnde cao voor Uitzendkrachten nakomen met betrekking tot de bepalingen inzake de opbouw en opname en/of uitbetaling van de volgende reserveringen: (bovenwettelijke) vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim of bijzonder verlof, alsmede de reservering van vakantiebijslag.

De bovenstaande normpunten worden bij iedere volledige inspectie aan de hand van een steekproef beoordeeld.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu