man en vrouw achter laptop

Welke gevolgen hebben de ‘Coronamaatregelen’ voor het SNA-keurmerk?

30 03 2020 | Gemiddelde leestijd: 4 min

Om de gevolgen van het Corona-virus te verzachten hebben het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatregelen genomen. Zo is het voor ondernemers mogelijk om uitstel van betaling, verlaging van de voorlopige aanslag en verlaging invorderingsrente en belastingrente aan te vragen. De maatregel ‘uitstel van betaling’ heeft gevolgen voor inspecties voor het SNA-keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Hoe zit dat precies en waar moet u rekening mee houden?

Uitstel van betaling

Ondernemers die in betalingsproblemen komen door het Corona-virus, kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Om voor uitstel van betaling in aanmerking te komen, is het nodig om een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin om uitstel wordt verzocht. Het uitstel wordt dan verleend voor 3 maanden. Een boete voor het niet op tijd betalen van de btw of loonheffingen hoeft ook niet betaald te worden. Wanneer 3 maanden uitstel niet voldoende is, dan kan een verzoek worden gedaan om voor een langere periode uitstel aan te vragen. De Belastingdienst zal dan vragen om nog aanvullende informatie aan te leveren. Dit kan een verklaring van een deskundige derde zijn.

Gevolgen voor inspectie SNA-keurmerk

Het doel van het SNA-keurmerk is onder andere om risico’s als gevolg van de Wet Keten- en Inlenersaansprakelijkheid voor inleners, opdrachtgevers en aannemers te verlagen. De inlenersaansprakelijkheid houdt kort gezegd in dat de inlener aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze fiscale verplichtingen niet betaalt. Wanneer de inlener gebruik maakt van een SNA-gecertificeerde uitlener, kan zij onder voorwaarden worden gevrijwaard van deze zogenoemde inlenersaansprakelijkheid. De inspecteurs van inspectie-instellingen controleren of de onderneming op een juiste en volledige manier tijdig de loonheffingen en omzetbelasting aangeeft en afdraagt. Met het SNA-keurmerk heeft de inlener dus een kleiner inlenersaansprakelijkheidsrisico. Tijdens een inspectie is het dan ook belangrijk dat de inspecteur nagaat dat de loonheffingen en omzetbelasting op het moment van de inspectie tijdig, volledig en juist zijn aangegeven en afgedragen. Is dat niet het geval, dan leidt dit in de regel tot major non-conformiteiten. Wanneer de onderneming bijvoorbeeld een betalingsregeling heeft getroffen met de Belastingdienst, gelden hier uitzonderingen op.

Hoe verhoudt de bijzondere regeling voor uitstel van betaling zich dan tot het SNA-keurmerk?

Verhoogd risico voor SNA-keurmerk

Als niet alle loonheffingen of omzetbelasting volledig zijn voldaan, is dat een signaal dat de onderneming mogelijk in zwaar weer verkeert. Wanneer een betalingsregeling is getroffen met de Belastingdienst dan ziet het SNA-keurmerk (zie hoofdstukken 8.2.2.3 en 8.2.3.1 van de norm NEN 4400-1 en NEN 4400-2) dit als een verhoogd risico, omdat er sprake is van een hoger inlenersaansprakelijkheidsrisico voor de inlener. Verhoogde risico’s leiden doorgaans tot een verhoogde inspectiefrequentie. Elke 3 maanden zal een inspecteur de nakoming van deze betalingsregeling moeten controleren, alsook de reguliere afdrachten van loonheffingen en omzetbelasting. Buiten de reguliere inspecties om zal er een tussentijdse verkorte inspectie plaats moeten vinden, waarbij de inspecteur specifiek deze onderdelen toetst.

Het is hierbij van belang dat ten tijde van iedere inspectie alle afdrachten loonheffingen en omzetbelasting tot aan dat moment zijn voldaan of zijn opgenomen in een betalingsregeling. Kort gezegd: hetgeen nog niet volledig is afgedragen moet in een betalingsregeling opgenomen zijn.

Bewijs van uitstel van betaling

Wanneer een onderneming uitstel van betaling heeft aangevraagd in verband met het Corona-virus, dan wordt het uitstel automatisch voor een periode van 3 maanden gegeven.

SNA-keurmerk geaccrediteerde norm

Het SNA-keurmerk is een norm die onder accreditatie valt.  Hierdoor moet een inspectie-instelling zich houden aan voorgeschreven beoordelingssystematieken en protocollen. Dat houdt in dat een inspecteur niet zelf mag bepalen hoe en wat er wanneer wordt gecontroleerd, maar dat dit vooraf vastgesteld is door de beheerders van het keurmerk.

Inspectie-instellingen hebben regelmatig overleg met SNA. Wij begrijpen de onmacht als u onverhoopt in deze situatie bent terecht gekomen. Ook begrijpen wij dat u op dit moment wel andere zaken aan uw hoofd heeft. Wij proberen voor iedereen een zo werkbaar en efficiënt mogelijke situatie te creëren in deze onzekere tijd.

Houd onze nieuwsbrieven en website in de gaten voor wijzigingen in het SNA-keurmerk, al dan niet ingegeven door deze situatie.

Vragen?

Zit u, naar aanleiding van dit bericht, met vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen met onze helpdesk. Onze inspecteurs zitten klaar om al uw vragen te beantwoorden.

footerafbeelding

Hulp nodig met certificering in uw branche?

Neem contact op met onze specialist.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

footerafbeelding
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu