Privacy verklaring

In dit privacy statement informeren wij u over hoe er op de website van Normec FLC wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Normec FLC geen controle heeft. Dit privacy statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

Actief verstrekte informatie
Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden voor een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt en uitsluitend zullen worden gebruikt voor het omschreven doel. 
Indien u een product of dienst via deze website bestelt, kan het noodzakelijk zijn dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een bezorgdienst, die Normec FLC inzet bij het uitvoeren van uw bestelling. In dergelijke gevallen zijn deze ondernemingen niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Passief verstrekte informatie 
Indien u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van uw computer, het besturingssysteem en de internet browser die u gebruikt. Voor zover Normec FLC dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt. Hierbij geldt dat deze gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt.

'Cookies'
Een methode die op veel internet pagina's wordt gebruikt om deze af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker, is het gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internet pagina. Op de website van Normec FLC wordt momenteel geen gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van onze inspecties worden persoonsgegevens van werknemers en bestuurders van de door ons geïnspecteerde onderneming en andere personen die zij inschakelt, verwerkt voor zover noodzakelijk voor de inspectie. De geïnspecteerde ondernemingen dienen er zorg voor te dragen dat zij hun werknemers, bestuurders en andere personen die zij inschakelen, informeren dat hun persoonsgegevens door ons kunnen worden/zijn verwerkt. Degene van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt, kan ons om inzage verzoeken en ons de gegevens laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een verzoek tot inzage kan worden gestuurd naar info-flc@normec.nl of per post naar Normec FLC t.a.v. Kwaliteitsmanager, Postbus 275, 4190 CG te Geldermalsen.